Download hier de gratis e-books!

Wij zijn tuingelukcoach

Wij als tuingelukcoach pleiten voor een optimale relatie voor de tuinbezitter met zijn of haar tuin. Met de vier basisvoorwaarden wordt het fundament voor die relatie gelegd.  Met in het ontwerp inpassing van alle wensen ten aanzien materiaal, vorm, functionaliteit en uitstraling.

De vier basisvoorwaarden zijn:

  1. Een goede verhouding tussen groen en verharding
  2. Een combinatie van hoog en laag
  3. Rust en privacy, dan bent u op uw gemak
  4. Niet meer tuinwerk dan u zou willen

Maak hier een afspraak met u tuingelukcoach

Uitleg van de vier basisvoorwaarden voor tuingeluk

Basisvoorwaarde 1

Een goede verhouding tussen groen en verharding

Wij hebben allemaal weleens op een terras gezeten met heel veel tegels of stenen en verder geen groen. Zelfs met mooi weer ‘zit’ dat terras nog ongezellig. Het lijkt wel een parkeerterrein. Voor wie dit overkomt, gaat dan ook snel aan de slag met grote plantenbakken en boompjes in pot om de natuurlijke behoefte aan groen zo snel mogelijk aan te vullen.

Jammer dat deze, van nature aanwezige, levensbehoefte zo vaak vergeten wordt en dan niet alleen bij het terras, maar in de hele tuin.

Voor een goed gevoel is voldoende beplanting in de tuin essentieel. Niet alleen een randje tegen de muur of schutting, maar royaal verdeeld over het totale oppervlak. Wij raden u aan om uit te gaan van 2/3 van uw tuinoppervlak, dus eigenlijk zou u slechts 1/3 deel mogen beleggen met stenen, hout of grind. Onder groen valt ook het gazon en eventuele vijver. Als de tuin te klein is en u met 1/3 oppervlakte onvoldoende heeft om een terras te kunnen maken, mag het iets meer zijn, maar dan moet u wel zorgen voor extra beplanting tegen de wanden of in de hoogte (pergola’s en/of bomen).

Basisvoorwaarde 2

Een combinatie van hoog en laag

Een vlakke tuin waarbij u alles in een oogopslag overziet is saai en sfeerloos. Ook al heeft u voldaan aan de eerste basisvoorwaarde en is uw tuin voor 2/3 beplant met bodembedekkers of belegd met gazon, dan nog ontbreekt het goede gevoel.

Hoogte elementen zorgen voor spanning, de zichtlijnen worden immers onderbroken. Ze zorgen voor dieptewerking; uw tuin lijkt er groter door en tenslotte zorgen hoogte-elementen voor sfeer en intimiteit. De hoogte kan gecreëerd worden met hier en daar wat hogere struiken, een boom een haag of een haag-blok, maar ook opgaande grassen of grootbladige vaste planten in de borders. Wij raden u aan om de helft van uw beplanting hoger te laten groeien dan 90 cm.

Nog even terugkijkend naar basisvoorwaarde 1 gaan wij dus uit van 1/3 tuinoppervlakte voor bestrating, 1/3 tuinoppervlakte beplanting en/of gazon lager dan 90cm en 1/3 tuinoppervlak voor hogere beplanting.

Basisvoorwaarde 3

Rust en privacy, dan bent u op uw gemak

De tuin is een belangrijk onderdeel van uw leefruimte. Net als in huis moet u zich er veilig voelen. Toevallige passanten moeten niet ‘zomaar’ bij u binnen kunnen lopen en de buren moeten vanuit hun huizen geen royaal zicht op u zonneterras hebben. U moet vooraf dus goed bepalen wat voor hen wel en niet te zien is en hoe een vrije doorloop of achterom kan worden beperkt.

Er zij allerlei ‘foefjes’ om aan uw veilig en vrije gevoel tegemoet te komen. Nauwkeurig geplaatste bomen, een voldoende hoge haag, groene sluisjes met een poort, maar ook een begroeide pergola, een schaduwdoek of verhoogde klimopschermen komen in aanmerking. Het mooie is dat als u reeds voldaan heeft aan de basisvoorwaarden 1 en 2, het met de derde voorwaarde al een stuk gemakkelijker wordt.

Een veilig en vrij gevoel hangt volgens ons overigens niet alleen af van de mate van privacy, ook zaken als geluidsoverlast en inbraakgevoeligheid spelen een rol. Geluidsoverlast in een tuin kan het best worden bestreden met geluidsabsorberende schermen. Die zijn er in vele uitvoeringen. Veiligheidssystemen voor in de tuin zijn heel eenvoudig vooraf ingraafbaar. Vaak is het slechts één simpele kabel rondom.

Overigens heeft de positie van uw terras ook te maken met ‘gehorigheid’ van de buren. U kunt er voor kiezen om niet direct naast die van hen te gaan zitten.

Basisvoorwaarde 4

Niet meer tuinwerk dan u zou willen

Bijna 80% van de Nederlandse tuinbezitters heeft een niet-optimale band met hun tuin. Een van de belangrijkste oorzaken daarvan is de energiebalans. De tuin die zij hebben aangelegd vraagt veel meer ‘werktijd’ dan zij vooraf hadden ingeschat. Uiteindelijk wordt de ‘tuin’ daar later minder leuk door, want als je maar twee uur per week beschikbaar hebt, terwijl de tuin tenminste vijf uur vraagt, hebt u er op het laatst meer een hekel aan dan dat u er plezier aan beleefd.

Dit kan ook heel anders. Feitelijk is elke tuinbezitter in staat om de energiebalans naar zijn eigen hand te zetten. Helemaal zonder werk zal niet mogelijk zijn, maar een tuin afstemmen op uw eigen tijdsbestedingspatroon is zeker mogelijk. Uiteraard moeten er dan keuzes gemaakt worden. Een gazon moet wekelijks gemaaid worden, terwijl een plantvak met bodembedekkers nauwelijks tijd vraagt. Alleen al bij hagen heeft u de keus om in plaats van driemaal per seizoen te snoeien, te kiezen voor een haag die u gerust een jaartje kunt overslaan.

Wij vinden het een beetje jammer dat een mooie tuin alleen geassocieerd wordt met groen vingers, alsof er heel veel kennis voor nodig zou zijn. Gelukkig is dat helemaal niet het geval. Zelfs uitgesproken ondeskundige of beginners bereiken op eenvoudige wijze het optimale tuingevoel. De basisvoorwaarden zijn het belangrijkst, de rest komt dan vanzelf.

Tuinontwerp laten maken? Klik hier

Voor meer informatie  over tuingeluk klik op www.tuingeluk.info